Prowincja Polska

Zgromadzenie Księży Misjonarzy

Celem Zgromadzenia Misji jest naśladowanie Chrystusa głoszącego Ewangelię ubogim – “Evangelizare Pauperibus Misit Me”

Św. Wincenty a Paulo

Urodził się 24 kwietnia 1581 r. w Pouy koło Dax w południowej Francji, w rodzinie Jana Depaul i Bertrandy z domu Moras. Święcenia kapłańskie przyjął 23 września 1600 r. w Châteaux l’Évêque (diec. Périgueux).

Historia Zgromadzenia

Św. Wincenty a Paulo założył Zgromadzenie Księży Misjonarzy w 1625 r. w celu ewangelizacji ubogich i formacji kleru. “Celem Zgromadzenia Misji jest naśladowanie Chrystusa głoszącego Ewangelię ubogim".

Prowincja Polska

Polska Prowincja duszpasterzuje w kraju i za granicą w kilkudziesięciu parafiach, bierze udział w formacji duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego. Ma udział w duszpasterstwie misyjnym.

WIADOMOŚCI, AKTUALNOŚCI....

Informacje

… ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy oraz Rodziny Wincentyńskiej

Spotkanie Młodzieży Wincentyńskiej

Pragniemy serdecznie zaprosić młodzież z parafii misjonarskich i wspólnot wincentyńskich na coroczne Spotkanie Młodzieży Wincentyńskiej, które odbędzie się w Zakopanym na Olczy. Tym razem wydarzenie to zostało…

Więcej »

Konwent Prowincjalny 2021

Od 17 do 19 czerwca w Domu Stradomskim w Krakowie miała miejsce druga część Konwentu Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w ramach przygotowań do XLIII Konwentu Generalnego,…

Więcej »

Ustanowienie Sanktuarium w Skwierzynie

W misjonarskiej parafii w Skwierzynie, w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, powstało Sanktuarium Matki Bożej Klewańskiej – Patronki Rodzin przybyłych z Kresów Ustanowienie sanktuarium 22 maja 2021 roku w kościele…

Więcej »

Powołania Seminarium

Zapraszamy do udziału w rekolekcjach i dniach skupienia. To dobra okazja, by spędzić czas z Jezusem i wspólnotą, zadać pytania i lepiej nas poznać. Na kontakt czeka także nasz duszpasterz powołań.

powolania-ikona1a

Rekolekcje

Powołaniowe

powolania-ikona2

dni skupienia

wolność w Chrystusie

powolania-ikona3

dni skupienia

indywidualne

RODZINA WINCENTYŃSKA

Święci i błogosławieni Rodziny Wincentyńskiej

Liczne wspólnoty zakonne, stowarzyszenia życia apostolskiego i stowarzyszenia świeckich powołane przez św. Wincentego a Paulo albo zainspirowane jego duchem tworzą wielką Rodzinę Wincentyńską. Pragnie ona zgodnie z wolą swego Patrona: czynić Ewangelię skuteczną. Urzeczywistnia to przez wierność jego charyzmatowi w codziennym życiu. 

Śpiewnik Kościelny

Śpiewnik kościelny ks. Jana Siedleckiego nigdy nie był zbiorem muzealnych antyków przeznaczonych do oglądania, ale wyborem żywych śpiewów tak starych jak i nowych, przeznaczonych do użytku w kościołach.

Śpiewnik Kościelny

W historii Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego, nowe, gruntownie zmienione wydanie ukazywało się średnio co 15-20 lat.

Śpiewnik Siedleckiego

We wszystkich 40 wydaniach kolejne redakcje uwzględniały przemiany w liturgii, dostosowywały język do współczesnego…

Ks. Jan Siedlecki

Był autorem ok. 40 publikacji religijnych. Niektóre z nich miały po kilka wydań, jak np. Mały katechizm dla młodzieży

Cudowny Medalik stanowi pokłosie objawień Najświętszej Panny, jakie miały miejsce w lipcu, listopadzie i grudniu 1830 roku w kaplicy Sióstr Miłosierdzia przy rue du Bac w Paryżu. Matka Boża objawiła się wówczas nowicjuszce zgromadzenia, siostrze Katarzynie Labouré (1806-1876), powierzając jej m.in. misję wybicia medalika. Pierwsze medaliki ukazały się w czerwcu 1832 roku i w krótkim czasie stały się narzędziem szczególnego Bożego działania, wielu uzdrowień i nawróceń – stąd zaczęto je nazywać cudownymi. Objawienie, zwłaszcza umieszczona na awersie inwokacja: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”, przyczyniło się bezpośrednio do ogłoszenia w 1854 roku przez Papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Panny.

cudowny medalik

W ramach Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo, istnieje Grupa Misyjna w której pełnią posługę doświadczeni w pracy rekolekcyjno – misyjnej kapłani. Taka posługa jest jednym z naczelnych zadań jakie zlecił nam nasz Założyciel św. Wincenty. W duchu więc pokory i całkowitego oddania się Jezusowi Chrystusowi, podejmujemy trud głoszenia Ewangelii współczesnemu człowiekowi.

Grupa Misyjna

Proponujemy bardzo szerokie spektrum działalności. Począwszy od rekolekcji i misji parafialnych przygotowujących parafie...

Schemat Misji

Niedziela – rozpoczęcie na wszystkich Mszach św. w parafii – po południu nabożeństwo dla małych dzieci

Schemat Rekolekcji

Niedziela – rozpoczęcie na wszystkich Mszach św. Poniedziałek 8.30 – modlitwy poranne

Początki Wiadomości Misyjnych sięgają lat ’30, kiedy to pisali do nas misjonarze z Chin. Po wielu latach przerwy, nasz kwartalnik powrócił już w zmienionej formie. Dodano kolorową okładkę, zdjęcia, ciekawostki, a przede wszystkim wzbogacono o wiadomości nie tylko z Chin, ale z całego świata m.in.: z Beninu, Brazylii, Madagaskaru, Papui-Nowej Gwinei itd. Wszystkie archiwalne numery są dostępne na stronie Sekretariatu w formacie PDF.

Idźcie, w imię naszego Pana. To On was posyła, to dla Jego służby i chwały podejmujecie tę podróż i tę misję. On również będzie was prowadził, wspierał i strzegł. Oczekujemy tego od Jego nieskończonej dobroci. Pozostańcie zawsze w wiernej zależności od Jego kierownictwa. W każdym miejscu i w każdej sytuacji u Niego szukajcie pomocy. Uznajcie Go za swojego najlepszego Ojca i rzućcie się w Jego ramiona z wielką ufnością wierząc, że będzie Was wspierał i błogosławił waszym pracom.

Polecane strony Internetowe

Strony Zgromadzenia

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »